Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2020, 35702Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 19”

Logo Hellendoorn

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt vanaf zaterdag 4 juli 2020gedurende zes weken, dus tot en met zaterdag 15 augustus 2020, het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 19” ter inzage.

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via https://afspraken.hellendoorn.nl/ of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0548-630 214.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de unieke ID: NL.IMRO.0163.BPHEDORPSSTRAAT19-ON01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: https://bit.ly/2YHDSjr

Downloaden is mogelijk via de link: https://bit.ly/2YE8lyS

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel het realiseren van een appartementengebouw voor 8 appartementen op het perceel Dorpsstraat 19 in Hellendoorn.

Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk, mondeling (bij het bovengenoemde loket) of per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (per mail via: gemeente@hellendoorn.nl).

Een zienswijze dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).