Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 34216Ruimtelijke plannenOntwerp-structuurvisie transformatie recreatieparken De Maar en De Kogge 1 en De Kogge 3

Logo Medemblik

Op 10 oktober 2019 stelde de raad van de gemeente Medemblik de kaders voor de transformatie van bungalowparken De Maar in Twisk en De Kogge 1 en De Kogge 3 in Oostwoud vast. Met deze transformatie wijzigt de recreatieve bestemming van het park naar een woonbestemming. De huidige structuurvisie, vastgesteld in 2012, laat permanente bewoning van recreatieparken of transformatie naar wonen niet toe. Daarom is een nieuwe structuurvisie nodig. De structuurvisie is ook wettelijk vereist voor de vereveningsbijdrage die de gemeente vraagt van een eigenaar van een recreatiewoning op De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3 die transformeert naar Wonen.

De ontwerpstructuurvisie biedt een juridische basis voor de transformatie van genoemde drie parken en het vragen van een vereveningsbijdrage. In de ontwerpstructuurvisie wordt uitgelegd dat de vereveningsbijdrage wordt gestort in een Toerisme- en recreatiefonds. Met die gelden legt de gemeente elders in de openbare ruimte van de gemeente voorzieningen aan die ten goede komen aan het toeristisch-recreatief product. Het zijn fysieke maatregelen die ten goede komen aan zowel de inwoners als de bezoekers van de gemeente.

Ontwerp-structuurvisie bekijken?

Het ontwerp van de structuurvisie kunt u van 26 juni tot 7 augustus 2020 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannaam of - nummer: ‘Structuurvisie transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ of ‘NL.IMRO.0420.SVMaarKoggeTwisk-ON01’.

• Een papieren versie van de ontwerp-structuurvisie kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000.

Reageren op de ontwerp-structuurvisie?

U kunt op de ontwerp-structuurvisie reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat de ontwerp-structuurvisie ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met de ontwerp-structuurvisie. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-20-094381. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u kunt een afspraak met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000, voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.