Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2020 gepubliceerd door Brielle. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-34056".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 74826.201 433076.429
Geo informatie (gemeente) Brielle
Jaargang 2020
Maker Brielle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3238BE 11
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-06-24
Referentienummer Z19271
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0501.HenryFordstraat11-0120
Samenvatting Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Henry Fordstraat 11 in Zwartewaal' ligt ter inzag vanaf vrijdag 26 juni 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen.
Straatnaam Henry Fordstraat
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-ontwerpbesluit Interimwet Stad- en Milieubenadering
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-34056
Volgnummer 34056
Woonplaats Zwartewaal