Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2020, 3233Besluiten van algemene strekkingONTWERPBESLUIT ONTTREKKING DEEL BETONSTRAAT AAN HET OPENBAAR VERKEER

Logo Lelystad

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat met ingang van 16 januari 2020 gedurende zes weken in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2 voor een ieder ter inzage ligt het ‘ontwerpbesluit onttrekking aan het openbaar verkeer deel van de Betonstraat” met bijbehorende stukken. Het Stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00, op donderdag avond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De Betonstraat is een doodlopend zijstraat van de Binnenhavenweg op bedrijventerrein Oostervaart. De gemeente heeft geen belang bij het behoud van dit deel van de Betonstraat als openbare weg en kan een deel van deze weg aan een bedrijf verkopen.

Belanghebbenden kunnen binnen genoemde termijn van zes weken schriftelijk zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad. Voorts bestaat gedurende deze termijn de mogelijkheid mondelinge zienswijzen te geven. Hiertoe dient een afspraak te worden gemaakt met de heer mr. S. Werensteijn via het telefoonnummer 14-0320.

Lelystad, 15 januari 2020