Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalStaatscourant 2020, 29564VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Prins Willem-Alexanderpark Veenendaal 2020/1677648

Logo Veenendaal

 

Burgemeester en wethouders van Veenendaal hebben het volgende verkeersbesluit genomen:

Het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van Prins Willem-Alexanderpark 485.

 

Bevoegdheid:

In Artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat verkeersbesluiten worden genomen door het college.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

het Prins Willem-Alexanderpark in Veenendaal is in beheer van bij de gemeente Veenendaal

De aanvrager woont op het Prins Willem-Alexanderpark in Veenendaal en is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart type B.

De aanvrager heeft een loopbeperking.

In verband met parkeerdruk is er dikwijls geen geschikte vrije parkeerplaats binnen de voor de aanvrager geldende loopafstand voorhanden.

Over dit besluit is overleg gevoerd met de Politie eenheid Midden Nederland, team Verkeer, cluster Oost-Utrecht, die kan instemmen met dit besluit.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om

  • 1.

    Door het plaatsen van het bord model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord OB 309, een gehandicaptenparkeerplaats in te richten, uitsluitend bestemd voor het door de aanvrager in gebruik zijnde motorvoertuig.

  • 2.

    Dit besluit in werking te laten treden zodra het bord genoemd onder punt 1 is geplaatst.

 

 

Veenendaal 3 juni 2020

Namens burgemeester en wethouders van Veenendaal,

H.B. L. ter Elst

teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer

Mededelingen

Bezwaarsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders. Tijdens deze periode zal het verkeersbesluit met tekening ter inzage liggen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis.