Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2020, 29231Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen

Logo Gennep

 

Het bestemmingsplan betreft de uitbreiding van de haven en het haventerrein in Heijen en wordt als voorontwerp ter inzage gelegd wordt.

Inzage en inspraakreacties

Het voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen met bijbehorende stukken waaronder de concept milieueffectrapportage ligt met ingang van donderdag 4 juni 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage:

• Bij de Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep. Vanwege de spreiding van bezoekers, in verband met het Corona-virus dient u telefonisch een afspraak te maken voordat u het gemeentekantoor bezoekt om het voorontwerp in te zien, telefoonnummer 0485-494141.

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP20325-VO01

• Op www.gennep.nl/havenheijen

Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 15 juli 2020) kan eenieder een inspraakreactie indienen over het voorontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke inspraakreactie moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen’. Het is ook mogelijk om mondeling een inspraakreactie naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 0485-494141. U kunt ook via de mail een inspraakreactie indienen. Mail uw reactie naar gemeente@gennep.nl onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen’.

Gennep, 3 juni 2020

Burgemeester en Wethouders van Gennep