Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2020, 2897VergunningenGemeente Heerhugowaard - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - bouwen van 14 zorgwoningen, 12 maisonnettes, 3 appartementen, één twee-onder-één-kap woning en commerciële ruimte - Lindenlaan en Zilverlindepad, Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van de voorschriften van het bestemmingsplan Heerhugowaard Oost voor:

Locatie

Werkzaamheden

Lindenlaan en Zilverlindepad 1 en 3

het bouwen van 14 zorgwoningen, 12 maisonnettes, 3 appartementen, één twee-onder-één-kap woning en commerciële ruimte

De aanvraag met ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 januari 2020 zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/ of aan de balie van het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel: 06-10412624.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft.

 

Heerhugowaard, 14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

03OV03