Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandStaatscourant 2020, 2836OverigKennisgeving ontwerpwijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede

Logo Schouwen-Duiveland

 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede van 20 januari tot en met 2 maart 2020 digitaal te raadplegen is via https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage.

 

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het adres Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede.

 

Vanaf 20 januari tot en met 2 maart 2020 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

 

Zierikzee, 17 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland