Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2020, 2796Vergunningen

Kennisgeving beschikking MVK De Kooy (14B46) zaak 2019/0652, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving beschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 juli 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Defensie voor de inrichting 14B46 – MVK De Kooy aan de Rijksweg 20 1786 PT Den Helder.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft FASE 1 MILIEU vervanging Radarmast door nieuwe MASS radar.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen.

Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 20 januari 2020 tot en met 2 maart 2020 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Den Helder, Verkeerstorenweg 3 te Den Helder (op afspraak);

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

Zaaknummer: 2019/0652