Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 27535OverigBeeldkwaliteitplan vastgesteld ‘Beeldkwaliteitsplan Hoofdweg 112 Ederveen’

Logo Ede

 

Zaaknummer 133659

Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Ede 2009’

 

Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Ede het beeldkwaliteitplan ‘Beeldkwaliteitsplan Hoofdweg 112 Ederveen’ vastgesteld.

U kunt het plan (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een beeldkwaliteitplan (BKP) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Ede.

In de publicatie van het bestemmingsplan ‘Edervene, Hoofdweg 112’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het BKP vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

Het plangebied ligt ten zuidoosten in de kern Ederveen aan de Hoofdweg 112. Het plan maakt twee vrijstaande woningen en een appartementencomplex voor jongeren met een hulpvraag mogelijk.

Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen.

Beroep

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitplan.