Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2020, 27454Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Rondweg ong.

Logo Wierden

 

Initiatiefnemer is woonachtig aan de Rondweg 9a te Enter. Ten noordwesten van zijn woning ligt op dit moment een weiland. Op dit perceel wenst initiatiefnemer een extra woning te realiseren. Het te verkrijgen bouwrecht is afkomstig uit een bestemmingsplan dat in 2018 reeds is vastgesteld. Op deze wijze wordt het toentertijd vastgelegde woonrecht op een ruimtelijk en landschappelijk verantwoorde wijze ingepast.

 

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 20-05-2020 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2019000012-ON01 . Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 20-05-2020 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

• Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

• Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

• Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

.

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente.

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).