Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 27370Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning O20190357, Zuiddijk 7A te Zaandam

Logo Zaanstad

 

Hierbij informeren wij u over het voornemen om voor onderstaand plan een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure te verlenen.

 

O20190357: het vestigen van een hostel in een bestaand pand, Zuiddijk 7A te Zaandam

 

Inzage: het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage, vanaf do. 14-5-2020 t/m wo 24-6-2020 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm: bekendmakingen.

Zienswijzen: tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij B&W.