Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 26818Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 20 mei tot en met 1 juli 2020 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709-BPZBSchansdijk-BP30) ter inzage ligt.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens de openingstijden is het plan ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Plangebied en o ntwikkeling

Het, nog onbebouwde, plangebied ligt aan de Schansdijk in Zevenbergen en wordt grofweg begrensd door de N285, restaurant de 7 Bergsche Hoeve en de Roode Vaart. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een kantoor mogelijk, met daarbij een ondergeschikt laboratorium. Het laboratorium voert bloedonderzoek uit voor verschillende zorginstellingen en huisartsen in de omgeving.

Op dit kavel was in het verleden de bouw van een politiekantoor voorzien. Daarom is op dit perceel de bouw van een kantoor al mogelijk. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, omdat het geplande kantoor groter is in oppervlakte en hoger is dan het geldende bestemmingsplan toe staat.

 

Ter inzage

Iedereen kan tot en met 1 juli 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen”. In uw zienswijze moet u in ieder geval aangeven: uw naam en adres, de datum en een onderbouwing van uw reactie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.