Ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens en ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25

Logo Harderwijk

Coördinatieregeling

Op 19 september heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro) toe te passen voor de realisatie van 3 windmolens op bedrijventerrein Lorentz. De regeling maakt het mogelijk de procedure en besluitvorming voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens maakt de bouw van drie windturbines aan de kust van het Veluwemeer op bedrijventerrein Lorentz mogelijk. Twee windmolens worden gesitueerd aan de Lorentzdijk en één windmolen aan de Marie Curiestraat achter de RWZI (rioolzuiveringsinstallatie).

Ontwerpomgevingsvergunning bouwen en milieu

De ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25 maakt de bouw van drie windturbines en het oprichten van de inrichting op bedrijventerrein Lorentz mogelijk.

Inzien en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen met ingang van 16 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn: NL.IMRO.0243.BP00253-0001). (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00253-/NL.IMRO.0243.BP00253-0001) of op de website van de gemeente Harderwijk onder www.harderwijk.nl/plannenlorentz.

Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. 411911.

 

Naar boven