Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2020, 23506Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle”

Logo Hellendoorn

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt vanaf woensdag 29 april 2020 tot en met woensdag 10 juni mei 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle“ ter inzage. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Voor een afspraak kunt u - in verband met de coronamaatregelen - alleen telefonisch contact opnemen via nummer 0548-630 214.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de unieke ID: NL.IMRO.0163.BPBUPOGBWG21EN21B-ON01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: https://bit.ly/34J8zWO

Downloaden is mogelijk via de link: https://bit.ly/2yrpxgj

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt beoogd om aan de Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle, na sloop van de gebouwen behorende bij een ter plaatse geëxploiteerd varkensbedrijf dat word beëindigd, met toepassing van het beleid “rood-voor-rood met gesloten beurs” de realisering van twee nieuwe woningen planologisch mogelijk te maken, waarbij de ter plaatse uitgevoerde zorgactiviteiten worden gecontinueerd

Tijdens de hiervoor genoemde periode van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk, telefonisch (bij het bovengenoemde loket) of per e-mail een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE in Nijverdal (per mail via: gemeente@hellendoorn.nl).

Een zienswijze dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw zienswijze stoelt (de motivering).