Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 21849Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding huisartsenpraktijk Heilaren, Heilarensestraat 64 Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Huisartsenpraktijk Heilaren’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPHeilarense64HD-ow01.

Inhoud

Het plan betreft het uitbreiden van de bestaande huisartsenpraktijk Heilaren op het naastgelegen perceel aan de Abdijstraat te Heeswijk-Dinther.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 april 2020 gedurende zes weken (t/m 27 mei 2020) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 15 april 2020