Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2020, 2179Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan ‘Rustoord’

Logo Leidschendam-Voorburg

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp wijzigingsplan ‘Rustoord’ ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied waar het nieuwe wijzigingsplan op van toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Voorburg, aan de Raadhuisstraat, de Vliet en naast Park Vreugd en Rust.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Rustoord is voor de planlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van een appartementencomplex.

Een initiatiefnemer heeft het verzoek ingediend om op deze locatie 33 appartementen te realiseren conform de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Aangezien de gemeente positief staat tegenover de voorgenomen nieuwbouw, wordt de gewenste ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt door middel van het ontwerpwijzigingsplan "Rustoord".

Termijn van inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020.

Inzien ontwerp wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

 • 1.

  op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp wijzigingsplan is: NL.IMRO.1916.WijzRustoord-ON01;

 • 2.

  op de gemeentelijke website www.leidschendam-voorburg.nl;

 • 3.

  een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam).

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leidschendam-Voorburg

Ontwerpwijzigingsplan ‘Rustoord’ / zaaknummer 559025

Postbus 1005, 2260 BA LEIDSCHENDAM.

 

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

 • 1.

  uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan "Rustoord”,

 • 2.

  een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpwijzigingsplan, en

 • 3.

  uw handtekening.

Houdt er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk om een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw N. Kooi van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw N. Kooi of een van de andere medewerkers van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen op telefoonnummer 14 070.

 

Leidschendam-Voorburg, 17 januari 2020