Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 21386Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Zuideropgaande, deelplan RvR Zuideropgaande 158

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor toepassing van de Ruimte voor Ruimte Regeling op het perceel Zuideropgaande 158 te Hollandscheveld een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan betreft de sanering van de huidige varkenshouderij en in ruil daarvoor de realisatie van 2 woningen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 april tot en met 27 mei 2020 ter inzage:

 

  • 1.

    online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2019BP8023007-ON01, of op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/inzage. Bij vragen kunt u contact opnemen met Lysbeth Schockman via telefoonnummer 06 40806421.

  • 2.

    bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14 0528.

     

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Lysbeth Schockman via telefoonnummer 06 40806421. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.