Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 2069VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Wedstraat, Nistelrode

Logo Bernheze

 

Gemeente Bernheze

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- Aanvrager, wonende in de Wedstraat te Nistelrode, heeft een verzoek ingediend voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning;

- De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart;

- Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zorgt ervoor dat de aanvrager op een redelijke afstand van zijn woning kan parkeren.

BESLUIT

De aanvrager doet aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de woning aan de Wedstraat te Nistelrode. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en heeft niet de mogelijkheid om de auto op eigen terrein te parkeren.

Voorgesteld wordt daarom om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren op het parkeervak voor de woning aan de Wedstraat te Nistelrode.

 

Bernheze, 6-1-2020

Namens deze,

P.B. van der Gaag

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

 

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

  •  

  •  

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.