Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 2042VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Walterus van Houtstraat 6 te Nistelrode

Logo Bernheze

 

Gemeente Bernheze

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanvrager, wonende in de Walterus van Houtstraat te Nistelrode, heeft een verzoek ingediend voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning;

De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart;

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zorgt ervoor dat de aanvrager op een redelijke afstand van zijn woning kan parkeren.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

Dat in ‘de Walterus van Houtstraat een gehandicaptenparkeerplaats voor het kenteken 54-GG-JK wordt gerealiseerd, op de in bijlage 1 aangegeven locatie.

 

Heesch, 6-1-2020

Namens deze,

P.B. van der Gaag

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

 

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

  •  

  •  

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.