Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 17822Ruimtelijke plannenONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN “ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK”

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP40) onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan was beroep aangetekend. Op 18 maart 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over deze beroepschriften. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het plan is te bekijken via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.