Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 17597Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Ede, Parapluplan Wonen”

Logo Ede

Zaaknummer 127486

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede Parapluplan Wonen’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2020PAPL0001-0201, in gemeente Ede en de daarbij behorende stukken van donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het plan heeft betrekking op de gehele gemeente Ede. Het plan regelt dat zelfstandige woningen (met uitzondering van gebouwen met een centrum- of gemengde functie) alleen met een omgevingsvergunning kunnen worden omgezet naar onzelfstandige woningen of naar meerdere zelfstandige woningen. Hospitaverhuur, tot maximaal twee kamers per woning, blijft zonder omgevingsvergunning mogelijk.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Melanie Maas, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 0688.