Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 17106VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Gerrit de Vriesweg 16A in Andijk (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een unitgebouw voor zestien buitenlandse werknemers op het perceel Gerrit de Vriesweg 16A in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 20 maart 2020 alleen op afspraak zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. U kunt een afspraak maken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.