Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 15672OverigOntwerp beeldkwaliteitplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’.

Logo Ede

Zaaknummer 126957

Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Ede 2009’

 

Op 10 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders van Ede ingestemd met het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’.

Inzage

U kunt het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’ in Ede, van donderdag 19 maart tot en met woensdag 29 april 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een beeldkwaliteitplan (BKP) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Ede.

In de publicatie van het bestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het BKP vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt op het voormalig kazerneterrein Maurits-zuid, ten oosten van de Frisokazerne. Met het plan wordt de realisatie van maximaal 7.500 m² aan bedrijfsbebouwing ten behoeve van het World Food Center mogelijk gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel een gewenste uitstraling van zowel gebouwen als buitenruimte te borgen. Het kwaliteitsteam voor het World Food Center gebruikt het BKP als kader voor de beoordeling van toekomstige bouwplannen.

Reactie

Woont u in de gemeente Ede of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische reactie, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw reactie mondeling door te geven belt u Rob Doorakkers, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, op het telefoonnummer (0318) 680 262.