Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2020, 15236Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Vreelandseweg 42 in Nigtevecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vreelandseweg 42 in Nigtevecht met ingang van vrijdag 13 maart tot en met donderdag 16 april 2020 ter inzage ligt.

Inhoud

De initiatiefnemer wil de bestemming van het perceel Vreelandseweg 42 in Nigtevecht wijzigen van ‘Agrarisch met waarden’ in ‘Wonen en Tuin’. Het agrarisch bedrijf is door de voormalige eigenaresse beëindigd. De woning en omliggende gronden zijn verkocht. Op het perceel wordt enkel nog gewoond door de huidige eigenaren. De huidige eigenaren hebben de wens om een atelier aan huis te hebben en in de toekomst een bed & breakfast te realiseren.

In het bestemmingsplan Vreelandseweg 42 Nigtevecht is de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch met Waarden’ naar ‘Wonen en Tuin’. Wonen is binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ alleen toegestaan in een bedrijfswoning. Aangezien het agrarisch bedrijf is beëindigd is er geen sprake meer van een bedrijfswoning. Er wordt nu gewoond in strijd met de bestemming. Door de wijziging wordt het feitelijke gebruik in overeenstemming met de bestemming gebracht.

Het atelier en de b&b worden binnen bestaande bebouwing gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zijn nadere aanduidingen op de verbeelding en plankaart opgenomen.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPVreelandswg42NTV-OW01) met ingang van vrijdag 13 maart raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 16 april 2020. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwmeester (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 13 maart gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer J. Bouwmeester (14 0346).