Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2020, 14166Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Godfried Schalckenstraat 8-10”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat met ingang van vrijdag 13 maart 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Godfried Schalckenstraat 8-10” gedurende 6 weken ter visie ligt.

Het plan voorziet in de nieuwbouw van een appartementengebouw met parkeerterrein op het eigen perceel aan de Godfried Schalckenstraat 8-10 in Made. Het plan maakt maximaal 5 appartementen mogelijk. De bestaande woning wordt afgebroken.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 13 maart 2020 gedurende 6 weken (en dus tot en met donderdag 23 april 2020) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.1BP19GodfrSchalcke-on01.

Indienen zienswijze

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen.

Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 19, 4920 AA Made.

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar de heer P. Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

 

Made 12 maart 2020