Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2020, 13932Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening fietssnelweg F35”

Logo Wierden

De gemeente Wierden heeft plannen voor het aanleggen van de fietssnelweg F35 tussen de Stegeboersweg en de Ten Cateweg. Dit plan maakt onderdeel uit van de aanleg van de totale, 62 kilometer lange F35 tussen Nijverdal en Gronau. Het gedeelte van de F35 tussen de Stegeboersweg en de grens met de gemeente Hellendoorn wordt in combinatie met de aanleg van de N35 (2x2 rijstroken, max. snelheid 100 km/uur) gerealiseerd. Het aanleggen van de fietssnelweg op gronden tussen de Stegeboersweg en de Ten Cateweg is echter niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de realisatie van de fietssnelweg F35 hier mogelijk te maken is daarom het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening fietssnelweg F35” opgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan hebben gronden die voor de fietsverbinding gebruikt worden de bestemming ‘Verkeer- Fietspad’ gekregen.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan staat vanaf 11 maart 2020 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2019000011-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 11 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

• Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

• Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

• Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente.

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).