Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2020, 12274Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Waterlaat 7”

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Waterlaat 7" met als identificatienummer NL.IMRO.1724.BPBwtz1086-VOOR met ingang van donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 8 april 2020 voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (0497 - 551 455) of via de receptie.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen.nl (via ropubliceer, waarbij geen reacties digitaal ingediend kunnen worden) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het voorontwerpbestemmingsplan onder meer vinden via het idetificatienummer.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het voorontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Waterlaat 7" voorziet in de uitbreiding van bedrijventerrein Waterlaat ten westen van de Schalksakker en bergingsvijver De Weerwolf en ten zuiden van de Oude Postelseweg. In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan worden verkregen.

Wilt u een inspraakreactie hierop geven?

Binnen de genoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge reactie en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Smolders op het telefoonnummer 0497 – 551 455. Van een mondelinge reactie zal een verslag worden gemaakt.

Wilt u meer informatie?

Op donderdag 19 maart 2020 om 19.30 uur wordt in het gemeentehuis van Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB Bergeijk een informatiebijeenkomst gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan. Eenieder is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wij willen u ter voorbereiding vragen om u vooraf aan te melden. Dit kan tot en met woensdag 18 maart 2020 via www.bergeijk.nl/waterlaat7.

Bergeijk,

Burgememeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester