Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2020, 12201Overig

Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 februari 2020, is het intrekkingsbesluit van 20 augustus 2018, waarbij het besluit tot verlening van het Nederlanderschap aan Seeta Mohabeer Niranjan, Z1-3832884631, geboren op 19 maart 1976 te Phoenix Leguan, Guyana, van Guyanese nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit houdt in dat Seeta Mohabeer Niranjan niet met ingang van 20 augustus 2018 de Nederlandse nationaliteit heeft verloren.