Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 1196Ruimtelijke plannenVaststelling Bestemmingsplan “Hoogheistraat 6-6a”

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hoogheistraat 6-6a’ heeft vastgesteld. Hieronder leest u waar het plan overgaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan maakt het omzetten van de bedrijfswoning Hoogheistraat 6a te Schaijk naar een plattelandswoning mogelijk.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan van maandag 13 januari 2020 tot en met maandag 24 februari 2020 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPbgb2019hooghei6a-VG01.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 24 februari 2020, beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor een toelichting of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458209 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.