Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 7414Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - Bestemmingsplan Toldijk 17 in werking getreden

Logo Nissewaard

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Hierdoor is het bestemmingsplannen in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 2 woningen. De initiatiefnemer is voornemens de agrarische bebouwing aan de Toldijk 17 af te breken. In de plaats daarvan zal de voormalige boerderij worden herbouwd en wordt eveneens een woning toegevoegd.

Plangebied

Het bestemmingsplan Toldijk 17 ligt in Hekelingen.

Planfase

Onherroepelijk en in werking getreden.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPHDLTOLDIJK17-3001

Bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken:

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.