Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 7410Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - Bestemmingsplan Beneden Toldijk in werking getreden

Logo Nissewaard

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Hierdoor is het bestemmingsplannen in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee woningen. De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel tussen Toldijk 7 en Toldijk 7a, twee vrijstaande woningen te ontwikkelen. De twee vrijstaande woningen sluiten qua situering aan op de lintbebouwing op de Toldijk en zijn onderdeel van het stedenbouwkundig plan Heer & Meester.

Plangebied

Het bestemmingsplan Beneden Toldijk is gelegen in Hekelingen.

Planfase

Onherroepelijk en in werking getreden.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPBENEDENTOLDIJK-3001

Bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken:

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.