Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2019, 719OverigPreventieve gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2019

Logo Limburg

KENNISGEVING OP GROND VAN ARTIKEL 205, LID 2 VAN DE GEMEENTEWET VAN DE PREVENTIEVE GEMEENTEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN IN DE PROVINCIE LIMBURG VOOR 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend, dat de begrotingen en begrotingswijzigingen over het jaar 2019 van de navolgende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op grond van het bepaalde in artikel 203 van de Gemeentewet hun goedkeuring behoeven.

De gemeenten:

  • 1.

    Beekdaelen;

  • 2.

    Sittard-Geleen.

 

De gemeenschappelijke regelingen:

  • -

    n.v.t.

     

Gedeputeerde Staten voornoemd

 

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens 

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA