Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 70056Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Sijbekarspel - Westerstraat 18’ onherroepelijk

Logo Medemblik

Op 10 oktober 2019 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Sijbekarspel - Westerstraat 18’ vast. Het bestemmingsplan gaat uit van het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ aan de Westerstraat 18 in Sijbekarspel. Op het perceel was een melkrundveehouderij gevestigd. Dit bedrijf is gestopt. Op het perceel is inmiddels een boomverzorgingsbedrijf gevestigd. Deze functie past niet in de agrarische bestemming. De wijziging naar de bestemming ‘Bedrijf’ is daarvoor noodzakelijk.

Het besluit lag tot 6 december 2019 ter inzage. In die periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het besluit.

Tegen het besluit is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan ‘Sijbekarspel - Westerstraat 18’ op 6 december 2019 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.