Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 69929Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Total E&P Nederland B.V., Den Haag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 4 december 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen van Total E&P Nederland B.V. te Den Haag.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op het bestaande platform K6-GT, gelegen op de geografische coördinaten 03°54’54” OL en 53°45’10 NB in blok K6, op het Nederlands deel van het continentaal plat. Het platform K6-GT ligt op circa 109 kilometer ten noordwesten van Den Helder.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de bestaande putten K6-GT1 en K6-GT6, met behulp van een mobiele installatie.

De werkzaamheden starten naar verwachting op 18 december 2019 en duren tot en met begin februari 2020.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 – 379 77 68).