Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2019, 69890Ruimtelijke plannenHollands Kroon – Week 51 - Ontwerpbestemmingsplan Zeesluisweg 3 Lutjewinkel en Groetpolderweg 31 Winkel

Logo Hollands Kroon

 

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 3:8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: verplaatsen van één nieuwe woning

Plangebied: Zeesluisweg 3 Lutjewinkel en Groetpolderweg 31 Winkel

Doel plan: het verplaatsen van een planologisch recht voor het bouwen van één woning van Zeesluisweg 3 naar Groetpolderweg 31

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPBG2010Zslw3Gpw31-ON01

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Zeesluisweg 3 Lutjewinkel en Groetpolderweg 31 Winkel, met IMRO identificatienummer NL.IMRO.1911.BPBG2010Zslw3Gpw31-ON01, ligt met ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1911.BPBG2010Zslw3Gpw31-ON01

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPBG2010Zslw3Gpw31-ON01

 

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team RO kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

 

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zeesluisweg 3 Lutjewinkel en Groetpolderweg 31 Winkel.

 

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team RO via tel. 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.