Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 69624Ruimtelijke plannenVaststelling beheersverordening ‘Industrieterrein De Wieken, Fabrieksweg 2018‘

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 de beheersverordening Industrieterrein De Wieken, Fabrieksweg 2018 heeft vastgesteld.

Deze bekendmaking vindt plaats op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening.

Doel

De beheersverordening geeft een zaaksgebonden overgangsrecht aan de objecten Fabrieksweg 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en De Vos van Steenwijklaan 9, waardoor de voormalige arbeiderswoningen naast als bedrijfswoning, zoals ze planologisch bestemd zijn op basis van het vigerend bestemmingsplan ‘Industrieterrein De Wieken’, gebruikt kunnen worden als woning, niet zijnde bedrijfswoning (feitelijk gebruik).

Inzage

De beheersverordening Industrieterrein De Wieken, Fabrieksweg 2018’ ligt ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BV8012001-VG01

Beroep

Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 19 december 2019.