Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 69342OverigOntwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Jupiterstraat in Hoofddorp

Logo Haarlemmermeer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij voornemens is de raad voor te stellen om op grond van artikel 9 van de Wegenwet een gedeelte van de Jupiterstraat in Hoofddorp aan het openbaar verkeer te onttrekken. Het betreft het eerste deel van de Jupiterstraat bezien vanaf de Planetenweg. De onttrekking is nodig om als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe stedelijke wijk Hyde Park de bouw van een bouwblok met woningen aan de Jupiterstraat mogelijk te maken. De onttrekking aan de openbaarheid is naar het oordeel van het college mogelijk omdat de bedrijven die gevestigd zijn aan de Jupiterstraat nog steeds bereikbaar blijven via het andere gedeelte van deze straat die niet onttrokken zal worden. In de toekomstige situatie na realisering van het stedenbouwkundig plan van geheel Hyde Park zijn alle gebouwen weer meerzijdig te bereiken, doordat er een nieuwe weg gemaakt zal worden. ProcedureHet ontwerpbesluit tot onttrekking van de openbaarheid ligt met ingang van woensdag 18 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 09.00 -13.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze(n) ten aanzien van het conceptbesluit zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Schriftelijk kan dit door een brief te richten aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de Clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Mondeling kan dit bij het Informatiecentrum in het raadhuis te Hoofddorp. U kunt niet per e-mail zienswijzen indienen