Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2019, 68528Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello

Logo Voorst

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 12 december 2019 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van het bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello (NL.IMRO.0285.171048-OW00). Dit ontwerp en de bijbehorende stukken zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur in te zien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor maakt u een afspraak met Wouter IJsseldijk. Zijn telefoonnummer is 0571-27 98 48. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Bekijk de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt enkele aanpassingen in de woonwijken Oost II en de Fliertbuurt mogelijk. Deze aanpassingen zijn het verplaatsen van een aantal wooneenheden, het wijzigen van de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied en het wijzigen van een drietal groenstroken.

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Voorst. Het e-mailadres is raad@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Wouter IJsseldijk.

Twello, 11 december 2019

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris