Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2019, 67872OverigGemeente Maastricht, m.e.r.-beoordelingsbesluit inzake bestemmingsplan “Retailpark Belvédère”

Logo Maastricht

 

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat zij op 3 december 2019 een beslissing hebben genomen naar aanleiding van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Retailpark Belvédère.

Het project kwalificeert (mogelijk) als een stedelijk ontwikkelingsproject “bouw winkelcentra”. Deze activiteit is in de bijlage behorende bij het Besluit Milieueffectrapportage opgenomen in categorie D 11.2. Omdat het Retailpark Belvédère niet groter is dan 100 ha en het programma niet meer omvat dan 200.000 m2 bruto vloeroppervlak is er sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht.

Op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is besloten dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor het bestemmingsplan Retailpark Belvédère niet noodzakelijk is omdat de activiteit die het genoemde bestemmingsplan mogelijk maakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 december 2019 tot en met 23 januari 2020 ter inzage bij het gemeenteloket gelegen aan Mosae Forum 10 , Maastricht. Het gemeenteloket werkt op afspraak (openingstijden: maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur tot 16.30 uur, donderdag van 13.30 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Maak digitaal een afspraak via www.gemeentemaastricht.nl/contact  of telefonisch via 14043.

https://flexinext.maastricht.nl/files/bekendmaking2/Bijlage-1-MER-beoordelingsnotitie.pdf

https://flexinext.maastricht.nl/files/bekendmaking2/Bijlage-Bij-MER-beoordelingsnotitie.pdf

https://flexinext.maastricht.nl/files/bekendmaking2/Collegebesluit-MER-beoordelingsnotitie.pdf

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

 

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

De Secretaris, R.E.C. Kleijnen

De Burgemeester, J.M. Penn-te Strake