Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 67519Bekendmakingen aan de scheepvaart

Nautische Aanwijzing NA-TN 06-2019 Tijdelijke ligplaatsen Schependijk, Kanaal van Gent naar Terneuzen

Bass nr. 133-2019

Vaarweg: Kanaal van Gent naar Terneuzen- Zijkanaal A, westzijde.

Omschrijving: Nautische Aanwijzing North Sea Ports NA- TN 06- 2019.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert namens de Havenmeester van North Sea Port de in bijlage bijgevoegde:

NA- TN 06- 2019

Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 3 december 2019

De Rijkshavenmeester Westerschelde, namens deze, De GNA adviseur H.A. Schaatsenberg

De Administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, namens deze, De Nautisch Dienstchef GNA C. Laroye

Deze bekendmaking kan worden gedownload op www.vts-scheldt.net

Nautische Aanwijzing NA-TN 06-2019

Afmeren Schependijk Zijkanaal A, Westzijde

De Havenmeester van North Sea Port maakt bekend:

gelet op: Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019

Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Overwegende dat:

 • er een beperkte beschikbaarheid is aan wachtplaatsen voor de binnenvaart;

 • de kade en de bijbehorende ligplaatsen tijdens de bouwperiode van de Nieuwe Sluis Terneuzen in het beheer zijn bij Sassevaart;

 • de ligplaatsen gelegen aan de Schependijk in Zijkanaal A te Terneuzen per 22 november 2019 door Sassevaart tijdelijk en onder voorwaarden worden vrijgegeven voor gebruik door de binnenvaart.

 • het water gelegen in Zijkanaal A te Terneuzen in beheer en onderhoud is bij North Sea Port Netherlands;

 • de maximale diepgang is vastgesteld op 1,20 meter (BASS 047/2019);

 • de maximale afmeerbreedte is vastgesteld op 15 meter (Verkeersbesluit havenmeester North Sea Port 233193 d.d. 20 december 2017);

 • de beschikbare kadelengte in Zijkanaal A te Terneuzen ten bate van de ligplaatsen voor de binnenvaart, gerekend vanaf de zuidelijke punt Schependijk, 224 meter is;

 • deze kade uitsluitend gebruikt worden als overnachtingsplaats voor binnenvaartschepen.

Besluit in verband hiermee tot:

 • Een tijdelijke verruiming van de maximale afmeerdiepgang en een verruiming van de maximale afmeerbreedte.

 • De afmeerbreedte aan de Schependijk, Zijkanaal A te Terneuzen wordt tijdelijk, bij wijze van proef, vastgesteld op 18 meter.

 • De maximale afmeerdiepgang aan de Schependijk, Zijkanaal A te Terneuzen wordt tijdelijk vastgesteld op 2,00 meter.

Terneuzen, 28 november 2019

J. Hollander,

Havenmeester

Deze voorschriften worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Note:

Verder dient er rekening te worden gehouden met het feit dat de kade gelegen in Zijkanaal A aan de Schependijk te Terneuzen niet toegankelijk is voor onbevoegden en kan het schip niet worden verlaten via de walzijde. De ligplaatsen zijn niet geschikt om te fungeren als autoafzetplaats.

Het terrein is volledig afgesloten voor personen anders dan die van de bouwonderneming.