Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 67158Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - Bestemmingsplan Park Waterrijk IV en V in werking getreden

Logo Nissewaard

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Hierdoor is het bestemmingsplan in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 27 woningen.

Plangebied

Het plangebied betreft de resterende gronden in het project Waterrijk gelegen tussen het plandeel Park Waterrijk III, de Johannes Jongejanlaan en bestaande woningbouw aan de Kaatje Mollaan en Kluivertweg Hekelingen.

Planfase

Onherroepelijk en in werking getreden.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPHDLWATERRIJK4en5-3001

Bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken:

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.