Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 67040Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Total E&P Nederland B.V., Den Haag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 14 november 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen van Total E&P Nederland B.V. te Den Haag.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op het bestaande platform K5-ENC, gelegen op de geografische coördinaten 03°18’34” OL en 53°42’39 NB in blok K5, op het Nederlands deel van het continentaal plat. Het platform K5-ENC ligt op circa 120 kilometer ten noordwesten van Den Helder.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de bestaande put K5-ENC5, met behulp van een mobiele installatie.

De werkzaamheden starten naar verwachting begin december 2019 en duren tot en met 8 januari 2020.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 – 379 77 68).