Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 6697Ruimtelijke plannenRectificatie bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 december 2018

Logo Utrecht

Vanaf donderdag 10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 ligt de door Provinciale Staten van Utrecht op 10 december 2018 vastgestelde 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) ter inzage. Deze terinzagelegging is bekend gemaakt in Staatscourant nr. 72763 van 20 december 2018 en het Provinciaal Blad nr. 9562 van 20 december 2018.

In de bekendgemaakte versie van het besluit is een kennelijke verschrijving opgetreden. Het digitale bestand van de kaart (GML-bestand) is op één locatie geen juiste weergave van het besluit. In de uiterwaarden van de Lek bij de kern Uitweg had op een aantal percelen de aanduiding “Groene Contour” vervangen moeten worden door “Natuurnetwerk Nederland”. Gebleken is dat de oude aanduiding wel is verwijderd, maar de nieuwe niet is toegevoegd. Deze kennelijke verschrijving is nu hersteld. Hierdoor is het planidentificatienummer gewijzigd. In de hierbovengenoemde bekendmaking was eveneens een kennelijke verschrijving gemaakt in het planidentificatienummer. Deze verschrijving is vanwege het nieuwe planidentificatienummer niet relevant meer.

De 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) is te vinden op:

- www.provincie-utrecht.nl/terinzage;

 - www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1812PRVph2-VA02;

- ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.

Het herstel van deze kennelijke verschrijvingen heeft geen gevolgen voor de inwerkingtreding van het besluit.