Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2019, 66402Ruimtelijke plannenGemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Herinckhave”

Logo Tubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Herinckhave”

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op het landgoed een schuur gebouwd kan worden van 130m², ter plaatse van de voormalige boomgaard het oorspronkeklijke biologisch telen van groente en fruit weer is toegestaan en dat de boomgaard in de toekomst uitgebreid kan worden.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. J. Hindriksen van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd.