Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2019, 66325Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Molenweg 5 in Eibergen

Logo Berkelland

Voor het adres Molenweg 5 in Eibergen geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor Agrarische doeleinden met een bouwblok.

De gemeente is van plan om dit te veranderen. De gemeente is van plan om de geldende bestemming aan te passen naar een natuur- en woonbestemming gezien de ligging van het huidige agrarische bedrijf in een “grondwater beschermingsgebied” en “waterwingebied”. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB20190007-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.W. Janssen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0545 – 250 250.

U kunt later alleen beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan als u op tijd zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.