Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 65671Benoemingen en ontslagen

Besluit van 21 november 2019, nr. 2019002452, houdende de benoeming en herbenoeming van leden van de Gezondheidsraad

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2019, kenmerk 1598477-197390-BPZ;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 januari 2020 worden tot lid van de Gezondheidsraad voor de duur van 4 jaar benoemd:

 • Mevrouw dr. ir. L.A. Afman, Amersfoort;

 • Mevrouw prof. dr. H.H.J. Das, Ubbergen;

 • De heer prof. dr. ir. E. Lebret, Zeist;

 • Mevrouw dr. M. Leeflang, Purmerend;

 • Mevrouw dr. K.D. Lichtenbelt, Utrecht;

 • De heer dr. C.R. Lincke, Haarlem;

 • De heer dr. A. Krom, Haarlem;

 • Mevrouw dr. ir. N.M. de Roos, Renkum;

 • De heer dr. S. Schoenmakers, Den Haag;

 • De heer prof. dr. J.W.R. Twisk, Egmond aan den Hoef.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 januari 2020 worden tot lid van de Gezondheidsraad voor de duur van 4 jaar herbenoemd:

 • De heer prof. dr. M. van Achterberg, Herent (België);

 • De heer prof. dr. A. Aleman, Noordwolde;

 • De heer prof. dr. A. Burdorf, Rotterdam;

 • Mevrouw mr. A.C. de Die, Amsterdam;

 • De heer prof. dr. F.J.H. van Dijk, Leiden;

 • Mevrouw mr. dr. Y.M. Drewes, Delft;

 • De heer prof. dr. H.F.L. Garretsen, Helmond;

 • Mevrouw prof. dr. ir. E. Kampman, Wageningen;

 • De heer prof. dr. B.J. Kullberg, Nijmegen;

 • De heer prof. dr. C.J.W. Leget, Zeist;

 • De heer dr. F.J. Meijman, Amsterdam;

 • De heer prof. dr. ir. R.P. Mensink, Echt;

 • De heer prof. dr. K.G.M. Moons, De Meern;

 • De heer prof. dr. J. Oosterlaan, Bilthoven;

 • Mevrouw mr. dr. M.C. Ploem, Alkmaar;

 • De heer prof. dr. K. Postema, Oldenzaal;

 • De heer dr. G.B.G.J. van Rooy, Helmond;

 • De heer prof. dr. F.G.M. Russel, Nijmegen;

 • De heer prof. dr. D. Ruwaard, Soest;

 • De heer prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul, Bennekom;

 • Mevrouw prof. dr. M.H.N. Schermer, Amsterdam;

 • Mevrouw prof. dr. I.B. Schipper, Rotterdam;

 • De heer prof. dr. J.M.G.A. Schols, Bemelen;

 • Mevrouw prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, Oud Beijerland;

 • Mevrouw prof. dr. S. van de Vathorst, Leiden;

 • De heer prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen, Utrecht;

 • Mevrouw prof. dr. C. Wagner, Bergen;

 • De heer prof. dr. T.A. van Yperen, Culemborg;

 • De heer prof. dr. G.A. Zielhuis, Wageningen.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2019

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge