Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2019, 64727Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn, Bestemmingsplan Buitengebied  ‘Melkweg 57d te Klijndijk’, ontwerp

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied ‘Melkweg 57d te Klijndijk’ van 28 november 2019 tot en met woensdag 8 januari 2020 ter inzage ligt.

Het plan voorziet in een actuele juridische-planologische regeling om het feitelijke gebruik ten behoeve van wonen mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0064-OW01 of in het Klantcontactcentrum.

Desgevraagd kan het bestemmingsplan ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.