Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 64190Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude

Logo Langedijk

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat zij het ontwerp van het bestemmingsplan Locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in? 

Het bestemmingsplan betreft woningbouw op het perceel Dokter Wilminkstraat 16-16a in Noord-Scharwoude, waarop tot voor enige tijd geleden het pand 'De Overbrugging' stond. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de sportvelden van LSVV, de Sportlaan, de Dr. Wilminkstraat en de drie huidige woningen aan de Tulpenstraat (4 t/m 8). Het planvoornemen gaat uit van de realisering van ieder geval 21 appartementen (tot maximaal 26, afhankelijk van de definitieve planuitwerking) in een tweetal appartementenblokken in het zuidelijk woonveld. Daarnaast worden 5 grondgebonden woningen in het noordelijk woonveld gerealiseerd.

De ontwikkelingen in dit bestemmingsplan vallen onder de Crisis- en herstelwet. In de eventuele beroepsprocedure zal hier rekening mee worden gehouden.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien? 

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 26 november 2019 tot en met 6 januari 2020 in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis (De Binding), Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude.

Ook is het ontwerp bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0416.BPNSZS2012herz003-on01).

Informatiebijeenkomst op 10 december 2019

Op dinsdag 10 december 2019 vindt een inloopavond over dit plan plaats in Buiten Zorg, Dr. Wilminkstraat 143 te Zuid-Scharwoude. U kunt tussen 17.30 en 19.30 uur binnenlopen; er is geen presentatie of programma. U kunt het plan bekijken en vragen stellen aan de ontwikkelaar of gemeente Langedijk.

Hoe kunt u reageren? 

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar info@gemeentelangedijk.nl of per post aan burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met Team Vrom van de afdeling Beleid en Projecten via het algemeen telefoonnummer 0226-334433.

Langedijk, 25 november 2019

Burgemeester en wethouders van Langedijk