Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-63070".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel De Fryske Marren - -
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Fryske Marren
Geo informatie (coördinaten) 166676 544233
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/2.1/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8571
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-11-15
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Jan Jurjenssingel
Taal nl
Titel Intrekken verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Houtdyk te Harich d.d. 6 september 1994 en instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Houtdyk tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden C12
Verwijzing stcrt-2019-63070
Volgnummer 63070
Wegcategorie Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Harich